Welkom

Op deze pagina vindt u informatie over de werking van het LIBBRECHTgenootschap. Welkom!

 

Het Libbrechtgenootschap vzw

Het Libbrechtgenootschap vzw is een vereniging van vrijwilligers die het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht levendig wil houden en toegankelijk wil maken voor de samenleving. We zien het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht als een inspiratiebron die kan bijdragen tot een meer harmonische wereld.

Wat doen we ?

Het Libbrechtgenootschap ...

  • ... is een aanknopingspunt voor academici en belangstellenden. Iedereen kan bij ons terecht met vragen over het werk van Ulrich Libbrecht.
  • ... organiseert activiteiten waarop geïnteresseerden in het werk van Ulrich Libbrecht elkaar kunnen ontmoeten.
  • ... onderhoudt de verspreiding van het gedachtegoed met lezingen in verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven.
  • ... ondersteunt naast de kennisoverdracht ook het belevingsaspect o.a. via de  Libbrechtwandeling.
  • ... ontwikkelt een archief met tekstmateriaal dat online raadpleegbaar is.
  • ... brengt het denkkader van Libbrecht in het maatschappelijk debat.

Recent nieuws

28/01/2017

Het Libbrechtgenootschap werd feestelijk gelanceerd.

Meer dan 200 aanwezigen volgden met belangstelling de lancering van het Libbrechtgenootschap als VZW. 

We huldigen ieder die zijn schouders onder het genootschap wil zetten, belangstelling toont en actief betrokken wil blijven.Ulrich Libbrecht

Ulrich Libbrecht

Prof. em. dr. Ulrich Libbrecht (°1928) is een autoriteit in de oosterse en comparatieve filosofie. Hij studeerde sinologie aan de universiteiten van Gent en Leiden. Hij is emeritus hoogleraar van de KU Leuven voor sinologie, filosofie van China en boeddhologie aan de Faculteit Letteren en comparatieve filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij was ook gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en aan de Universiteit Gent.


Filosofie

Ulrich Libbrecht ontwikkelde een eigen filosofie geïnspireerd door verschillende waardevolle inzichten uit Oost en West. Hij kwam tot het inzicht dat iedere cultuur een bepaalde dimensie van de werkelijkheid centraal stelt en hieruit haar waarden opbouwt. Als we deze dimensies zouden samenbrengen, zouden we dan niet tot een meer volledig wereldbeeld komen en tot ruimere waarden? Dit werd het uitgangspunt voor Libbrechts comparatief filosofisch model.

Het model is gebaseerd op natuur, rationaliteit en beleving die in een gelijkwaardige relatie met elkaar staan. Hij vond hiervoor een concrete invulling in respectievelijk het Chinese taoïsme, het wetenschappelijke denken en het boeddhisme. Van hieruit gaat Libbrecht o.a. op zoek naar een levenshouding die kritische rationaliteit verbindt met een mystiek bewogen zijn door het wonder waarin we leven. Natuur, rationaliteit en beleving vormen tevens de basisdimensies van de levensbeschouwelijke diversiteit die zich mondiaal ontwikkeld heeft. Het onderzoek van deze verschillende vormen van denken vormt de inhoud van Libbrechts comparatieve filosofie.

 
De LIBBRECHTwandeling

De wandeling is een eerbetoon aan Ulrich Libbrecht uit dankbaarheid voor zijn inzet voor de bescherming van het landschap van de Vlaamse Ardennen.

Ze leidt u langs zijn geliefde wandelpaden waarlangs tekstborden zijn geplaatst, vanuit het stille dorp, doorheen het inspirerende landschap. "Veel gereisd, overal geweest, maar altijd terug naar Zulzeke: een dorpje van niks, waar je nog rustig kunt nadenken."

U kunt ons genootschap steunen

Het Libbrechtgenootschap werkt zonder subsidies, is onafhankelijk en vrij van enige binding aan politieke, religieuze of financiële belangen.

De werking is in handen van een groep enthousiaste onbezoldigde, maar niettemin professionele, vrijwilligers. Voor de materiële werkingsmiddelen doen wij een beroep op de steun van sponsors en van de Vrienden van het Libbrechtgenootschap.

 

 
De laatste aanpassing van deze pagina was op 27/02/2017.